בית פישר - המוזיאון העירוני

דבר ראש העיר

קרית אתא של היום הציבה לעצמה רף גבוה במיוחד בכל תחומי החיים והעשייה העירונית ומניחה תשתית עירונית איכותית ומגוון חיים רחב יריעה.

העיר אינה שוקטת על שמריה, אלא צופה אל עתיד הטומן בחובו שינוי באיכות חייו של האזרח. השינוי בא לידי ביטוי הן בטיפוח חזות העיר ובשיפור ושיכלול השרות לאזרח, הן בהשקעות במערכת החינוך העניפה המקיפה טווח גילאים רחב, מינקות ועד בגרות. ילדים ומבוגרים כאחד נהנים משרותי חינוך ותרבות מסועפים הכוללים גני ילדים, בתי ספר, מועדוני נוער, נופש, ספורט ומועדוני קשישים. מתוכננת גם הקמת אוניברסיטה, היכל תרבות, בית חולים פרטי ובתי אבות.

קרית אתא מונה כיום כ-54,000 תושבים והיא מתעתדת להפוך לעיר בת 100,000 תושבים.

בד בבד עם הצמיחה הגדולה במספר תושבי העיר נוספים לה מבני ציבור ושכונות מגורים.

גולת הכותרת היא בנייתן של שכונות מגורים חדשות ומתוכננות היטב הניבנות על גבעותיה המזרחיות של העיר ונושקות לנוף חורש טבעי. המודעות הגבוהה ושיתוף הפעולה של התושבים מקנים לישוב איכות חיים גבוהה ומעידים כי חן המקום על יושביו. קרית אתא היא מקום המרחיב לבבות ומשמש בסיס איתן לגידול ילדים מה שמבטיח כי "כאן אתא בטוח".

שלכם,
יעקב פרץ
ראש עיריית קרית אתא