קרית אתא - עיר המחר

צור קשר עזרו לנו לאתר העיר עובדות ומספרים דבר ראש העיר
אם ברשותכם מידע רלוונטי להעשרת האתר, תוכלו לשלוח את החומרים בדוא"ל באמצעות "צור קשר" או להעבירם ישירות לבית פישר.
_______________________

חדשות
04-8440207
וזאת הברכה
created by Tvuna-Millenium