בית פישר - המוזיאון העירוני

תחרויות מחזוריות

עיצוב בול בנושא יום הולדתה של העיר.
הגודל: 35X50 ס"מ.

עיצוב כרזה בנושא אירוע מיוחד בתולדות העיר.
הגודל: 35X50 ס"מ.

תחרות עיצוב גלויות פרסומת לעיר או לאחד מאתריה.
הגודל: 18X13 ס"מ.

גרפיקיר בנושא אז ועתה - אנשים ונופים בקרית אתא.

תחרות וידאוקליפים בנושא קרית אתא צועדת בירוק.
האורך: 3 דק'.

עיצוב קולאז' ממוחשב - למידת החקר בסביבה מתוקשבת תניב קולאז' אומנותי בו ישולבו ציור, צילום וטכסט מילולי.