בית פישר - המוזיאון העירוני

חטיבה צעירה

המבקר הצעיר יכיר את הווי חיי המייסדים ויקנה מושגים ראשונים הקשורים למוזיאון כסביבה חינוכית תרבותית. הוא יגיע למוזיאון פעמיים. הביקור הראשון יהיה בבוקר עם חבריו לגן והשני אחר הצהריים עם ההורים. כל מפגש נמשך כשעה וחצי.

 

תכנית הפעילות

השיטה

שני ביקורים מודרכים, בני שעה וחצי, ב"בית פישר".
לביקור השני יתלוו ההורים.

התוכנית

הביקור הראשון:
09:00-09:10 - שיחת פתיחה ברחבת "בית פישר".
09:10-09:20 - על עבודת האדמה יספר חקלאי ותיק ליד כלי העבודה במדשאה.
09:20-09:45 - קבוצה א': כלים מספרים בחדר הראשונים + "תקתוק המצלמה" (משחק יצירה).
קבוצה ב': הפעלות חינוכיות באולם המרכזי:
א. פלקט ושיח (מדרש תמונה על מבנים ותחבורה).
ב. רעידת אדמה (פאזלים).
ג. לוטו.
09:45-10:10 - חילופין בקבוצות.
10:10-10:30 - צפייה בסרטון הווידאו "עיר בתנופה".
הישיבה בחצי גורן על מחצלת. הסרט ילווה בהסברים בעל-פה.
10:30 - פיזור.

הביקור השני (בליווי ההורים)
17:00-17:15 - מפגש והסבר ב"גן משה".
17:15-17:40 - סיור "בעקבות ראשונים" והגעה ל"בית פישר".
17:40-17:50 - ליד הכלים החקלאיים במדשאה.
17:50-18:00 - קבוצה א' מודרכת בחדר הראשונים.
קבוצה ב' משחקת "חפש אותי" באולם המרכזי.
18:00-18:10 - חילופין בקבוצות.
18:10-18:30 - צפייה משותפת בסרטון הווידאו "עיר בתנופה".

הערות

  1. הילדים יגיעו עם תגיות שמיות.
  2. הגננות תוזמנה להשתלמות הכנה לקראת הביקור בו תפורט ותודגם התוכנית, לצד הצעות עזרה להכנת פינה מתאימה לנושא בגן.
    באשר לעיבוד הנושא, לאחר הביקור מומלץ ביותר לתת לילדים "שעורי בית" בו יכתבו ההורים את רשמי הביקור של ילדם. הדבר מהווה תמריץ מצויין למעורבות ההורים לקראת הביקור השני.
  3. בתום הביקור תמלא כל גננת דף משוב.