בית פישר - המוזיאון העירוני

השתלמויות מורים

חדר מורים לומד

תוכניות בנות 15 או 28 שעות העוסקות בתולדות קרית אתא ומותאמות לצרכי ביה"ס.

הישוב שלי

השתלמות בת 56 שעות המוכרת לצבירת גמול + ציון שעניינה הכרת תולדות קרית אתא, תיעוד קהילתי, הפעלות חינוכיות וסיורים באיזור.

מפגשי הנחייה

מפגשי הנחייה למחנכים המלווים את תלמידיהם לפעולות במוזיאון נערכים לכל שכבת גיל בנפרד בראשית שנת הלימודים.