פעילויות

בית פישר מקיים פעילויות שונות בבתי הספר, פעילות מיוחדת לכל כיתה ושכבת גיל.