בית פישר - המוזיאון העירוני

תיעוד קהילתי

איסוף ותעוד מידע רב תחומי הקשור בתולדות העיר , מייסדיה ובוניה, על מורשתם וחזונם, משלב בתוכו זיקה למורשת היהודית ולתולדות ארץ ישראל, עבודה קהילתית רב - גילית ופיתוח "גאוות יחידה מקומית".