בית פישר - המוזיאון העירוני

ארכיב

הארכיב מכיל מסמכים, מפות, ספרים, קלטות, תמונות, וזיכרונות של ותיקי הישוב לצד חומר עכשווי המבוסס על פרסומים בעיתונות המקומית ועל עבודות תלמידים ומורים, הנעשות ברובן תחת הכותרת "ח"צ (חוקרים צעירים) בלב אתא".