דור לדור יביע אומר

"הטו אזנכם לאמרי פי", תהילים ע"ח 1

הרעיון: איסוף ותיעוד סיפוריהם האישיים של קבוצת קשישים, ותיקי העיר, על מורשתם ותרומתם לישוב, ישלב בתוכו זיקה למורשת היהודית ולתולדות ארץ ישראל, עבודה קהילתית רב דורית, פיתוח "גאות יחידה" אישית ומקומית לצד העשרת ארכיב המוזיאון.

צוות ההיגוי: אלינה כהן, מנהלת מרכז יום לקשיש בגבעת הרקפות, רוחי ליפשיץ, מנהלת בית פישר.

קהל היעד: קשישים במועדונים ומרכזי יום בעיר.

המטרות:

 1. הקשיש יפתח דפוסי התנהגות של מעורבות בחברה מתוך מחוייבות ואחריות כלפי המתרחש בה. הוא יתנסה בפעילות שמטרתה לתרום לחברה ויפתח "גאוות יחידה" באשר למקום מגוריו לצד שיפור דימויו העצמי.
 2. הקשיש יפתח ערכים הנוגעים לחייו במסגרת הקהילתית ויכיר בתרומתו ובתרומת בני דורו לבניית החברה בישוב בעבר ובהווה. הוא יגלה רגישות כלפי השונה, הערכה למורשת העבר וכבוד וסובלנות לחברה הישראלית על כל מרכיביה.
 3. הקשיש יכיר את פעילות המוזיאון העירוני ויבחן דרכים להשתלב בה.
 4. הקשיש יגבש דפוסי עבודה עצמית ועבודת צוות ויקנה מיומנויות בתחום הגשת סיפור אישי, ראיון עמיתים, חקר ארועים, סיכומם והצגתם לציבור.

השיטה: עשרה מפגשים קבוצתיים בני כשעה וחצי בבית פישר, המוזיאון העירוני תולדות העיר, בהם יכירו הקשישים את המוזיאון ויתרמו מידיעותיהם ונסיונם לטובת הארכיון ההיסטורי והפעילות החינוכית. המפגשים יצולמו בווידאו.

שלבי הפעילות:

   1. פעולת הכנה במועדון.
   2. בחירת המשתתפים.
   3. מפגש א' במוזיאון:
    • שיחת פתיחה.
    • סיפורה של תמונה.
    • תאום ציפיות.
    • הסרטון "במשעולי עירי".
    • סיפור אישי אחד.
    • משוב.
   4. מפגש ב' במוזיאון:
    • הפעלה קצרה.
    • שלושה סיפורים אישיים.
    • משוב.
   5. מפגש ג' במוזיאון:
    • הפעלה קצרה.
    • שלושה סיפורים אישיים.
    • משוב.
   6. מפגש ד':
    • החברים יתייחסו לנושאים: תחבורה, מים, חשמל ולחפצים שאפיינו אותם כמו קרש כביסה, פיילה, עששית, פנס רוח וכד'.
    • משוב.
   7. מפגש ה':
    • החברים יתייחסו לנושאים: מגורים, הכנת אוכל וקניות ולחפצים שאפיינו אותם כמו צריף, בדון, פרימוס, פתיליה ועוד.
    • משוב.
   8. מפגש ו':
    • החברים יתייחסו לנושאים: פרנסה, משקי עזר, דואר ורפואה ולחפצים שאפיינו אותם כמו כוסות רוח, חוקן ועוד.
    • משוב.
   9. מפגש ז':
    • החברים יתייחסו לנושאים כמו בית הכנסת, פעילות בהסתדרות ובמפלגות וקליטת עליה ולחפצים מאפיינים כמו במה, כלי הבדלה ועוד.
    • משוב.
   10. מפגש ח':
    • החברים יתייחסו לנושאים כמו החינוך ותרבות הפנאי בשיחה ובכתיבה יצירתית כמו שיר או ציור.
    • משוב.
   11. מפגש ט':
    • החברים יתייחסו לנושאים כמו התפתחות העיר, יחסים בין קבוצות אוכלוסיה שונות אז והיום וידברו על התגשמות או אי-התגשמות ציפיותיהם מן העבר.
   12. מפגש י':
    • סיור רכוב "בעקבות ראשונים" בעיר תוך שימת דגש על מקומות ששובצו בהיסטוריה האישית של כל משתתף.
   13. סיכום.
    • מפגש במועדון בו יציגו הקשישים בפני חבריהם את פעלם ואת התרשמותם מן הפרוייקט.
    • הצעות נוספות:
     1. הוצאת חוברת מסכמת.
     2. תערוכה זוטא במועדון.
     3. הפקת סרטון ווידאו.
     4. מפגש חוויתי עם תלמידי ביה"ס היסודי.
   14. הפקת לקחים. דיון לסיכום המייזם על כל הבטיו.