בית פישר - המוזיאון העירוני

מפגשי תיעוד

חברים בעלי רקע וענין משותף נפגשים בבית פישר לראיון קבוצתי. אחד מזכיר לשני, אחר מתקן את רעהו ויחד הם רושמים קווים לסיפור תולדות העיר.

תיעוד המפגש, באמצעי מולטימדיה, ועיבוד סיפורי ההווי, מהווים נדבך חשוב בעבודת "הקתדרה לחקר תולדות המקום" ומעשירים את ארכיון המוזיאון.