בית פישר - המוזיאון העירוני

איכות הסביבה

למידת אתר בדגש איכות הסביבה

"לדעת את העבר, לחיות בהווה, לבטוח בעתיד" (אבא קובנר)

הרעיון:

מעשה התיישבות הוא בסופו של דבר תוצאה של גורמים היסטוריים, פיזיים ואנושיים-חברתיים, על יחסי הגומלין ביניהם ותוצאתם: הקמת ישוב הצומח ומתפתח בהתאם ותודות להם.

איסוף ותיעוד מידע הקשור באתר מסוים על כל היבטיו ישלב בתוכו מחקר גיאוגרפי היסטורי, זיקה לתולדות הישוב, פיתוח כישורי לומד עצמאי ו"גאוות יחידה" מקומית.

המטרות:

  1. התלמיד יכיר את האתר, יבין את מורכבותו וילמד להעריך את התופעות הטבעיות והאורבניות הבאות לידי ביטוי בסביבתו הקרובה, ואת הסכנות אותן הן טומנות בחובן לנושא איכות הסביבה.
  2. התלמיד יפתח כישורי לומד עצמאי ויכולת עבודת צוות. הוא יגלה רגישות לבעיות של איכות הסביבה וירכוש מיומנויות בתחום איסוף חומר, תיחקור אירועים, סיכומם והצגתם לקהל.
  3. התלמיד יפתח מודעות לנושאי איכות הסביבה ויבנה מומנויות שתסייענה בידו להפיץ מודעות זו ולמצוא פתרונות לדילמות אותן היא מעוררת בקהילה, במטרה למנוע נזקים סביבתיים בלתי הפיכים.
  4. תלמיד ירכוש ערכים היסטוריים, אדריכלים ואסתטיים הנוגעים לחייו במסגרת הקהילה לרבות תכנון עירוני, פיזי וחברתי, לצד גישה ביקורתית ושאיפה לתיקון המעוות. הוא יגבש עמדה של הערכה למורשת העבר, יתלבט בבעיות של איכות הסביבה, חזון ומציאות ויפתח יחס של כבוד וסובלנות לסביבתו.
  5. התלמיד ייחשף למקורות מידע מגוונים, לאתגרים אינטלקטואליים ולגישות חקר חדשות תוך גילוי רגישות למפגעים ומצוקות ,שותפות, מעורבות קהילתית ואחריות, שיפתחו בו זיקה לתולדות הישוב ו"גאוות יחידה" מקומית.

קהל היעד:

קהילת תלמידי קרית-אתא.

צוות ההיגוי:

ד"ר דורית באום, ראש ענף חינוך המשרד לאיכות הסביבה, חיפה
רוחי ליפשיץ, מנהלת בית-פישר
יוסי שטייגמן, מנהל מח' איכות הסביבה, עירית קרית-אתא
שושי אדלר, מנהלת בי"ס "הצבי-ישראל
איילת האוזנר, רכזת תקשורת בי"ס "הצבי ישראל"
יפה שגיא, סגנית מנהל חט"ע, "רוגוזין"
ענת אסולין, בי"ס "הצבי ישראל"
מירי דרור, בי"ס "הצבי ישראל"
שושי ולטר, בי"ס "הצבי ישראל"
אירנה ליטבינוב, בי"ס "פינסקר"
ריקי פולק, בי"ס "פינסקר"
דלית שיטרית, ביה"ס "פינסקר"

השיטה:

תלמידי הכתה יצאו לאתר הנבחר, יכירו אותו על בעיותיו, יבררו לעצמם מה הם רוצים לדעת עליו, באיזו דרך ניתן להתמודד עם הנושא ועם השפעותיו על איכות הסביבה ואיך אפשר להציג את הממצאים.

לרשות התלמידים יעמדו מקורות מידע מגוונים כמו אנשים, מסמכים ותמונות.

העבודה כולה, למעט גבולות האתר ומסגרת הזמן, תתוכנן ותבוצע ע"י התלמידים עצמם.

אנשי קשר:

רוחי ליפשיץ, מנהלת בית פישר, טל.8440207
יוסי שטייגמן, מנהל מחלקת איכות הסביבה, ע. ק. אתא. טל.053-744089