המחנות הבריטים

לאור חשיבותו האסטרטגית של אזור המפרץ מיקמו בו הבריטים כמה וכמה מחנות המשמשים, בחלקם, את כוחות הבטחון גם היום:

א. משטרת זבולון בקרית חיים.

ב. בסיסי הצבא במפרץ.

ג. ביה"ס הארצי לשוטרים בקרית אתא.

ד. מחנה חיל הספר ליד קרית שטנד.

ה. בית ההבראה לקצינים בשכונת אברמסקי.

ו. ה"קמפ" בשכונת אברמסקי.