רקע

ב - 19 לאפריל 1936 התחיל גל של התקפות ורציחות ביפו על גבול תל אביב. תוך ימים אחדים פשטו המהומות לכל רחבי הארץ והתחילה תקופה חדשה שנקראה בפי היישוב היהודי "תקופת המאורעות". המהומות נמשכו לסרוגין עד קיץ 1939.

"המאורעות" בצרוף צמצום העלייה וההון מאירופה באותן שנים הביאו ליצירת משבר כלכלי קשה בארץ. שלוש שנות המהומות היו קשות מפני שלראשונה ניצב המפעל הציוני בפני איום מתמשך והתמוטטות ההנחה כי הערבים "יתרגלו" לנוכחות היהודית בארץ עם השנים. יחד עם זאת היו "המאורעות" והמציאות החדשה, שיצרו בארץ הגורם הראשי ליציאה מהמשבר הכלכלי במהלך מלחמת העולם השנייה, עם המעבר לכלכלת מלחמה במשק.