ביטחון והגנה

על רקע המלחמה העולמית הייתה חשיבות רבה לנושא הביטחון. בין תושבי כפר עטה הייתה התגייסות למסגרות ביטחוניות כמו צבא הבריטי, הפלמ"ח, המשטרה או כוחות הגנה מקומיים. אחרים התגייסו ליחידות שונות כמו הגדנ"ע, כיתות החי"ש (חיל השדה), כוחות החי"מ (חיל משמר) אח"כ השתלבו בגדוד 21 של חטיבת כרמלי שהיה מורכב רובו מבני הקריות.

בביהח"ר אתא הייתה פעילות נוספת. ב'תקופת המאבק' בין השנים 1945 - 1947 אריך מולר היה פעיל מאוד בעניין רכישת הנשק בחו"ל. את הנשק הבריחו לארץ בתוך מכבשים או בתוך רגלי מכונות שהוזמנו ל"אתא". שיטה אחרת הייתה בארגזים גדולים עם דפנות כפולות. ב"אתא" הוסתר הנשק בסליקים מתחת למכונות כשרק מעטים ידעו על הענין.