יחזקאל סופר

יחזקאל נולד בשנת 1942 בבגדד שבעירק.

את לימודיו בבית הספר "אליאנס" בעיר קוטעת ב-1951 העליה ארצה במבצע "עזרא ונחמיה". מן האוהל במעברת שער העליה בחיפה מגיעה המשפחה לעכו, שם הוא ממשיך בלימודיו בתיכון צה"ל.

שליטתו המוחלטת בשפה הערבית, מביאה אותו לחיל המודיעין, שם הוא מצטרף לאחת מן היחידות שאין מדברים בהן ועושה בה חיל. ב-1991 השתחרר משרות הקבע בדרגת סגן אלוף והחל לעבוד במשרד הבריאות, אבל גם היום אפשר למצוא אותו עוסק, בהתנדבות, בעניינים ההם שהשתיקה יפה להם.

כן מותר לנו לספר על התנופה האדירה שנתן לית"מ בקרית אתא עליה הוא מפקד עד היום. עם שיחרורו מן הצבא, עבר קורס הסמכה במסגרת המשטרה, גייס חברים, צרף רכבים פרטיים, והביא להרחבת היחידה המגישה סיוע נדרש לכוחות המשטרה.

ליחזקאל, ולאשתו מלכה, שלושה ילדים ושלושה נכדים.