יעקב אומנסקי

מקום לידתו פולין
מקום מגוריו ישראל

מראשוני כפר עטה - המשפחות שהגיעו בין השנים 1926 - 1929: בני הזוג אומנסקי ועמם ילדיהם שרה, מרים וטוביה התגוררו בכפר ועיבדו את משקו של פדרבוש שעזב. הם היו חקלאים גם בחו"ל ולא שבו לכפר עטה לאחר מאורעות 1929.