חווה גולדמן

מקום מגוריה משנת 1926 בכפר עטה.
בן זוגה צבי

מראשוני כפר עטה - הגיעו ב-1926. בני משפחת גולדמן היו עגלונים מחיפה שרכשו כאן אדמה. הם "עבדו" בקו כפר עטה - חיפה בצורה לא מסודרת. נטשו במאורעות 1929 ושבו ב- 1932. צאצאיהם מתגוררים במקום.