דב לב

מקום מגוריו ישראל משנת 1926 בכפר עטה

מראשוני כפר עטה - המשפחות שהגיעו בין השנים 1926 - 1929: לב דב ואשתו שהיו חשוכי ילדים נפטרו בשנות השלושים בכפר.