אלימלך ונחוצקר

עלה ארצה ב- 1927

ונחוצקר אלימלך שייך לקבוצת ה"פינפאונצבונציקרס". שישה צעירים חברי "עבודת ישראל" שרכשו כל אחד עשרים וחמישה דונם ולכן כונו "הפינפאונצבונציקרס". מבין חברי הקבוצה ניתן למנות את: צבי פלינט, יהודה פרלמן, שמחה גולדברג, שמחה סימנהאוז, אלימלך ונחוצקר.