שמחה טבצ'ניק

מקום לידתו פולין בריסק
תאריך לידתו 1875
עלה ארצה ב- 1924
מקום מגוריו ישראל קרית אתא

משפחת טבנצ'יק היתה משפחה ציונית. בשנת 1924 הגיע לארץ ישראל כשליח של אגודת 'עבודת ישראל וורשא' על מנת לקנות אדמות. כעבור שנה עלה ארצה טוביה בנו. טוביה עזר בהקמת המשק החקלאי. אחיו של שמחה, ישראל, הקים את בית החרושת לממתקים 'טעמיה' של המשפחה.