משה כגן

משה נולד בשנת 1893 בפולין.

ב- 1933 הגיע ארצה כתייר ונשאר פה. כעבור שלוש שנים הצטרפו אליו בני משפחתו. משה התגורר בתל-אביב ומצא את פרנסתו בבניית מרכבי אוטובוסים כמנהל עבודה בבית חרושת "הארגז" ביפו. כשהרגו הערבים שניים מהפועלים במאורעות תרצ"ו, נסגר המפעל.

המשפחה נדדה לכפר- אתא, שם מצא משה עבודה בנגריית מלץ.

מאוחר יותר הוא פתח בית מלאכה למרכבי אוטובוסים, בשכונת אברמסקי, בו הורכבו הרכבים הראשונים של אגד.

בית המלאכה נסגר כאשר אגד פתחה מפעל משלה.

בשנת 1959 נפטר משה הוא בן 59 שנים.