יחזקאל עקרי

יחזקאל נולד בשנת 1925 בבגדד שבעירק. הוא למד בבית הספר של הקהילה היהודית, עמד בבחינות הממשלתיות והתקבל לעבודה במשרד התרבות העירקי. ב - 1950 עלה ארצה, במטוס השני שיצא לישראל דרך קפריסין, והקים את ביתו בכפר אתא.

במשך שלושים וחמש שנים עבד כמנהל משמרת במפעל "דשנים". בתריסר מהן שימש גם כחבר ועד העובדים. עם פרישתו לגימלאות נבחר ליו"ר ועד גימלאי "דשנים", תפקיד אותו מילא בנאמנות במשך עשרים שנה.

במקביל היה חבר ועד גימלאי מבטחים ומשנת 1993 הוא מכהן בהתנדבות כיו"ר הסתדרות גימלאי קרית אתא. בתפקידו זה, כמו באחרים, הוא נלחם לשיפור תנאי חבריו הפנסיונרים, מייצג אותם במוסדות ההסתדרות ופותר בעיות לגימלאי האזור כולו.

ליחזקאל, ולאשתו אלה, שני ילדים וחמישה נכדים.