מרדכי סלעי

מרדכי סלעי נולד ב לו שבע עברה המשפחה לכפר אתא. ה ומעורה בחיי הישוב. כילד למד בבית הספר 'יבנה' ואח"כ השלים השכלתו בבית הספר החקלאי 'מקווה ישראל'. כשחזר ליישוב השתלב בהגנה על המקום, לקח חלק בקרבות רמת יוחנן ובמערכה על יחיעם. עם קום המדינה השתלב במחלקה ההנדסית של מועצת כפר אתא. במסגרת תפקידו היה אחראי לנטיעתם וטיפוחם של השטחים הירוקים בעיר כמו גם לשדרות הירוקות הנאות שפארו את כפר אתא לאורך שנים: חרובים ברחוב מעלה החרמון, פארק הרצל, פארק כצנלסון, וגינות ציבוריות רבות בשיכונים ושכונות חדשות בעיר. כחבר בארגון 'בני ברית' וכסגן נשיא הלשכה היה הרוח החיה מאחורי מפעלים רבים והיה חבר בצוות הטלוויזיה המקומי - גיל הצפון ובצוות המתנדבים הפעילים ב'בית פישר'.