נח טבצ'ניק

נח טבצ'ניק נולד בשנת 1907 בן לשמחה וחיה פייגה טבצ'ניק בבריסק פולין. על תעודת הלידה שלו חתום אביו של מנחם בגין. כבן למשפחה ציונית הצטרף בוורשה לתנועת ה'החלוץ' ויחד עם אחיו טוביה עלה לארץ. במאורעות 1929 נפצע נח טבצ'ניק בעינו ונשלח לאירופה לטיפול רפואי. עד שנת 1937 עבד נח טבצ'ניק בוורשה וניהל חנות של המשפחה. באותה שנה עלה לארץ והשתלב בבית החרושת 'טעמיה' שהוקם באותה עת ובמשק החקלאי.