דוד ליבוביץ

יליד צ'כולובקיה עלה לארץ בשנת 1947 והשתקע בכפר אתא, הצטרף להגנה ולחם במלחמת העצמאות. הוא כיהן כמזכיר סניף 'הפועל מזרחי' בעיר ומנהל לשכת המסים המחוזית של המפלגה בחיפה. בשנות החמישים סייע בקליטת העלייה והיה שותף בהקמת בתי הספר הדתיים ובתי הכנסת ביישוב. חבר מועצת עיר. מאז צאתו לגמלאות פעיל במתן שיעורים ומסייע בפעילות משרדית בקופ"ח 'עוזיאל'.