שמואל קדישביץ

קדישביץ שמואל תושב המקום משנת 1972.

שמואל נולד ב-1913 בדבינסק שברוסיה הצארית. ביום הולדתו הראשון פרצה מלחמת העולם הראשונה.

ב-1920 היגר עם הוריו לריגה בירת לטביה. הוא למד "בחדר מתוקן" המשיך בגימנסיה העברית וסיים תואר שני בכלכלה באוניברסיטת ריגה. בתקופת לימודיו היה חבר באגודת הסטודנטים הציונית "חשמונאי".

במלחמת העולם השניה נדדה המשפחה מזרחה להרי אורל ועם סיומה שבה לריגה בה השתלב שמואל בעבודה במקצועו. עם פתיחת שערי ברית המועצות בראשית שנות השבעים עלה שמואל ארצה והתיישב בקרית אתא. עד צאתו לגמלאות עבד ב"סולל בונה" במפרץ חיפה.

במקביל החל בפעילות ציבורית בשטח המוניציפאלי, כחבר במליאת ההסתדרות המקומית, והצטרף ללשכת "אושה" של "בני ברית", שם שימש כגזבר, מזכיר וסגן נשיא. כמי ששולט היטב בשפה הרוסית עשה רבות למען העולים החדשים שהגיעו לעיר. הוא הדריכם במבוכים הביורוקרטיים ובטיולים בארץ.

תקופה ארוכה התנדב במרכז התעסוקה לנפגעי נפש. בחמש עשרה השנים האחרונות הוא פעיל במועדון החברתי של "אנוש" בו הוא משמש מדריך, גזבר וחבר הנהלה.