דוד בן אלישע

דוד בן-אלישע היה פעיל ציוני בארץ מולדתו - מרוקו.

בימי נעוריו למד לימודים רגילים שהיו נהוגים בתקופה זו, כגון: תלמוד תורה, ישיבה וישיבה גבוהה, ובנוסף ללימודי היהדות שאף לרכוש השכלה כללית בבי"ס "אליאנס" והשכלה גבוהה במוסד לימודי צרפתי - בי"ס אוניברסל בפריז.

עוד בתקופת לימודיו עסק בהוראה ולימד קבוצת תלמידים תורה ועברית לפי שיטה מודרנית.היה גם פעיל ציוני בקהילתו בקרב יהדות מרוקו, ובאותו זמן ניהל בי"ס "תלמוד תורה", בו למדו כ-1800 תלמידים. בקהילה לימד שעורי עברית מודרנית למבוגרים והכינם לקראת עלייה לארץ ישראל.

בשנת 1969 עלה לארץ והתיישב בקרית-אתא. בארץ נתקבל לעבודה במוסד חינוכי "אור חדש" ובמשך 14 שנים שימש בתפקיד מזכ"ל והיה פעיל מאוד בהגשת עזרה לילדים נזקקים.כגמלאי הוא ממשיך בפעילותו לטובת הזולת, עוסק בשיעורי הורה למבוגרים, גמילות חסדים ופעילות אחרת - לטובת הצבור בקרית-אתא.

על מעשיו אלה נמצא ראוי לשאת תואר "יקיר העיר".