הרב חניאל אוסקרן

היה המנהל הראשון ומייסד ביה"ס 'יבנה'. הרב אוסקרן התבקש ע"י ההורים לבוא ולפתוח ביה"ס בכפר עטה. בשנים הראשונות שימש כמורה ומנהל כאחת - ל10 תלמידים. כשגדל מספר התלמידים עלה מספר המורים והרב אוסקרן לימד מקצועות קודש בלבד לצד ניהול ביה"ס. בשנת 1945 עם העברת ביה"ס לידי המועצה המקומית פרש מהניהול.