חיים נדאף

בבחירות שהתקיימו בשנת 1959 נבחר לראשות המקומית מר חיים נאדף שהיה חבר בוועד המקומי של קריית בנימין מאז שנת 1943. בשנת 1953 נבחר למועצה המקומית קריית בנימין מטעם רשימת חירות. בשנת 1959 עמד בראש המועצה מטעם חרות. מר נאדף כיהן בתפקידו רק כמה חודשים.