צבי בלום

צבי בלום היה בן למשפחת חסידים מפולין. בשנת 1925 עלה לארץ והגיע לקבוצת הרועים בשיך אבריק. עם ייסוד כפר חסידים היה בין ראשוני המתיישבים והקים משק חקלאי. בשנת 1937 היה בין מייסדי קריית בנימין. עם כינון המועצה המקומית בשנת 1951 מונה לראש המועצה. בבחירות עמד בראש רשימת מפא"י ונבחר שנית לתפקיד שבו כיהן עד סוף 1954.