ישעיהו שפירא

נצר למשפחת אדמו"רים מצאצאי המגיד בי ישראל מקוז'ניץ וה'חוזה מלובלין' חונך אצל סבו האדמו"ר מחנצ'ין והתקרב לרעיון יישוב ארץ ישראל. בשנת 1914 יצא לביקור בא"י ומושפע מאוד מהרב קוק, אז רבה של יפו. בתום המלחמה היה בין מייסדי תנועת 'המזרחי' והיה בין ראשי הדוברים בה. בשנת 1920 עלה לארץ ועסק בארגון קבוצות ה'פועל המזרחי'. הרב שפירא היה עסקן ואיש מעשה של ה'פועל המזרחי' בחו"ל ובארץ. שפירא היה מעורב בארגון התישבויות של אנשי ה'פועל המזרחי' כמו כפר חיטים, כפר חסידים וכפר עטה. רק בהיותו בן 50 פנה להתיישבות חקלאית בעצמו ככפר פינס וכעבור ארבע שנים נפטר בטרם עת.