משה שביט

משה שוויד נולד בבארדיוב שבצ'כוסלובקיה ב- 1910. את לימודיו החל בחדר ובמקביל, כצו השלטונות, גם בבית הספר המקומי. בנערותו הצטרף לתנועה הציונית "החלוץ" ותנועת "המכבי". במקצועו היה עובד דפוס. כאשר נודע לו על התוכניות של משפחת מולר בבוהמיה להקים בית חרושת לטכסטיל בארץ ביקש להצטרף אליהם.

בהמלצת הארגונים הציונים בברדישוב התקבל ועבר הסבה למקצוע הטוויה, אשר לא היה ידוע בישראל .

בסוף שנת 1934 עלה ארצה בקבוצה מאורגנת של כשלושים איש, עם מר אריך מולר, באוניה "ירושלים" היישר אל המפעל בכפר עטה, והוא החל לעבוד ולהדריך אחרים במפעל. הוא התגורר עם חבריו בצריף הפועלים וסייע במו ידיו בבניית בית החרושת בו עבד במשך ארבעים ואחת וחצי שנים.

את הקריירה החל כמנהל משמרת והתקדם הלאה, אך העבודה במטוויה היתה רק חלק מעיסוקיו הרבים. בשנים הראשונות היה חבר בועד העובדים. בשנת 1937 החל באירגון קבוצת חברים שהקימה שיכון פועלים ליד בית החרושת. כחבר בועד העובדים השתתף בניסוח חוזי עבודה.

הוא עשה ימים ולילות בארגון מפעלי תרבות כמו הבאת הצגות של תיאטרון "האהל", וקונצרטים של התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

בתקופת המאבק היה משה פעיל פעל בשורות "ההגנה", הוא עבר קורס נשק ברמת-יוחנן וקיבל את אות "עלה" ממרכז "ההגנה".

אחרי המלחמה התנדב לפעילות ציבורית קהילתית. כבר ב - 1955 התקבל כחבר בהנהלת קופת גמילות חסדים הכללית, בה היה יהושע פישר יושב הראש. את הקופה, הקיימת גם היום ועוסקת במתן צדקה בסתר, מפעיל משה בהשגחתו של בית כנסת "עץ החיים".

כמזכיר קבוצת "הפועל" סייע לקידום מועדון הספורט המקומי. הוא חבר בארגון "בני ברית", מתנדב במועדון "אנוש" ומגלה מעורבות פעילה בענייני ציבור רבים.

עם צאתו לגימלאות חבר משה ל"ביטוח הלאומי". מזה עשרים ושתיים שנה הוא מתנדב במסגרת זו, מבקר חולים ומסייע לגימלאים ערירים.

למשה בן, בת וארבעה נכדים.

בשנת 1999 קיבל את אות "יקיר העיר" קרית אתא.