ד"ר חיים קפהן

קפהן הגיע לביקור בארץ בשנת 1920 עם קבוצת סטודנטים ציונים. הוא השלים את לימודיו בגרמניה, חזר שוב בשנת 1925 לרגל חנוכת האוניברסיטה אבל נאלץ לחזור לגרמניה. רק בשנת 1932 עלה למעשה לא"י. עד לתחילת מאורעות המרד הערבי בשנת 1937 עבד בעכו הערבית. באותה שנה עזב והשתקע בקריית חיים. בשנת 1940 הוצע לו לעבור לקריית אתא עם פתיחת מרפאת 'פינסקר' בעיר. עד פרישתו לגמלאות עבד כרופא של קופ"ח ואחרי שיצא לגמלאות המשיך לעבוד באופן עצמאי. כ'יקה' אמיתי גרס ד"ר קפהן שהטיפול הרפואי הטוב ביותר הוא בבית ולא בבית החולים......