רפאל שלום שאול מונק

הרב מונק נולד בלבוב בשנת 1899. את לימודי ההסמכה שלו עשה בברלין בסמינר לרבנים הילדסהימר כשבמקביל למד באוניברסיטת ברלין כימיה. לאחר מכן לימד בביה"ס 'עדת ישראל' בברלין. הרב מונק התמנה לרב מחוזי, למנהל בית ספר יסודי ולאחר מכן מנהל המכינה לסמינר המורים בוורצבורג. בשנת 1938 נסגרו המוסדות היהודיים בעיר, הרב מונק נאסר ע"י הגרמנים ונשלח לדכאו. מיד עם שחרורו עלה עם משפחתו לא"י והגיע לעין גנים ליד פתח תקווה. בשנת 1945 נקרא הרב מונק לנהל את ביה"ס של רשת החינוך 'הפועל המזרחי' - 'יבנה' בכפר אתא. וזאת אחרי שניהל את בתי הספר של הרשת בנחלת גנים ואחר מכן בראש פינה. בכפר עטה שכן בית הספר יבנה' ב'בבית צינובר', סמוך לבית הספר הכללי. היחסים בין שני המנהלים היו טובים והיה ביניהם הרבה שיתוף פעולה. בשנת 1952 הוצעה לרב מונק משרת רב בית הכנסת 'שיבת ציון' והמשפחה עברה לתל אביב.