שמעון מונזון

שמעון מונזון סיים אתלימודיו בסמינר למורים בירושלים ונשלח לעבוד כמורה במטולה. לכפר אתא הגיעה המשפחה בעקבות טרגדיה משפחתית ושמעון מונזון התמנה למורה בביה"ס 'סוד הדת' בחיפה (ואדי נסנאס). במלחמת השחרור התחיל ללמד בביה"ס 'יבנה' בכפר אתא. לימים עבר לנהל את ביה"ס 'עציון' לבנות בחיפה.

מונזון היה מעורב בפעילות הציבורית בכפר אתא: חבר במועצת הסניף של 'הפועל מזרחי', עזר בבנית 'בית ישעיהו', בית הכנסת ע"ש הרב ישעיהו שפירא ברחוב פינסקר ונציג המפלגה במועצה המקומית.