אהרן גרינשטיין

אהרן גרינשטיין הגיע לכפר אתא בשנת 1941 אחרי שעבר קורס מכי"ם במסגרת משטרת היישובים. יחד עם משה לדרמן היה גרינשטיין מופקד על ההדרכה מטעם ההגנה בכפר אתא והסביבה. במלחמת השחרור לקח חלק כמפקד פלוגה בקרבות רמת יוחנן, בכיבוש שפרעם, מבצע דקל, מבצע חירם וכיבוש דרום לבנון שם אף שרת כמפקד הגזרה. לפרנסתו עבד בביהח"ר אתא ואף היה מעורב בפעילות קהילתית כמתנדב במשמר האזרחי, ופוליטית כחבר מועצת עיר מטעם מפלגת מפ"ם.