הרב בנימין מנדלסון

מוצאו מפלונסק. אח"כ היה ראש ישיבה בבויננוץ. לכפר עטה הגיע בהשתדלות של תושבי הכפר, שהכירוהו אותו מפולין. הרב מנדלסון הגיע לכפר עטה, נשא דרשה והתקבל.....

מנדלסון יצר לעצמו מעמד של כבוד ויוקרה בכפר עטה, רבים באו לשאול בעצתו וכשהיה צריך לבנות לו צריף, התגייסו רבים לעזרתו.

אחרי שחי בכפר עטה חצי שנה, בא השו"ב חסידה שנשלח ע"י הרב קוק.

בשנת 1951 עזב את כפר עטה והלך לייסד את מושב "קוממיות" בנגב הצפוני כי ראה בזה ציונות והגשמה.