שמואל שרמן

שמואל שרמן בא מפולין שם היתה לו מאפיה. בשנת 1914 הוא נשלח ע"י המשפחה לקנדה. אחרי המלחמה חזר לפולין ועלה עם משפחתו לכפר עטה כאן הקימו מאפייה. המאפיה של שרמן החליפה את המאפיה של פת שקדמה לה. והיא עבדה עד 1960. את הדוד של שרמן העסיקו בתור מחלק הלחם בכפר עטה. כשנהוג היה לקנות לחם כל יומיים כדי לחסוך. בשבת היו מביאים את החמין למאפיה.