מוצגים

משאבה לג'ריקן

שימש לשאיבת נפט מג'ריקן לבקבוק.
הכלי להעברת נוזלים (נפט) ממיכל למיכל מורכב מגליל ארוך שבתוכו נעוץ חוט ברזל ובקצהו גולה. בראשו מולחמת זרבובית להעברת נוזלים. הכלי פועל על פי עקרון הבוכנה.