מוצגים

סלילי חוטים מאורכים

יש 12 יחידות. 3 לבנות, 2 שחורות, 3 אפורות, 1 תכלת, 1 חום, 1ב'ז כהה, 1 חום אפור.