מוצגים

אטבי עץ

יש חמש יחידות ,שימשו לתליית כביסה.
שני חלקי האטב עשויים מלוח עץ דק ומאורך מאוגדים על ידי קפיץ המאפשר להדק את הכביסה למתקן שעליו היא תלוייה לייבוש.