מוצגים

סיר פלא

סיר שברכזו מתרומם גליל חלול פתוח היוצא תבנית עגלה שחור במרכזה. לסיר שתי ידיות מתכת המחוברות במסמרים מסביב לשפת המכסה, הבנוי כמו סיר הפוך ובשוליו חורי אוורור קטנים להוצאת האדים.