מוצגים

ציור - ''קרית אתא קולאז' ''

הציור זכה במקום השניבתחרות הציורים לתלמידי כיתות ד', תשנ''ח
מקבץ של צילומי אתרים נבחרים מודבקים יחד כאשר המשכן של התמונות מצוייר תוך הדגשה על עצים ומעברים.