מוצגים

אבן הגולל

באדיבות הארכיאולוג החופר שלום וצח הורביץ מרשות העתיקות.
אבן מרובעת. אחת הפינות חסרה. יתר השפות פגועות.