מוצגים

אימום מידה 21 - ימני

אימום לתפירת נעליים. הסוליה מחוזקת בשני קצותיה ע''י ריקועי פח מקובעים במסמרים. להגברת הגמישות מודבקות רצועות עור על האימום.