מוצגים

אימום מדה 35

אימום לתפירת נעליים. בעקב מוצמד ריקוע פח לחיזוק.