מוצגים

את חפירה

כלי חיוני בעבודות חפירה.
מר גבאי אשר קנה את הבית ברחוב המייסדים 7 ממשפחת גרבר, שיתף אותנו בשאריות תכולת המרתף.
כלי מעין משולש קעור מעט, בעל קודקוד אחד מברזל אשר לבסיסו מחוברת טבעת ברזל בה מותקנת קת עץ ארוכה.