מוצגים

ארנק

בארנק זה השתמשו ההורים כאשר עלו ארצה באמצע שנות השלושים.
ארנק חום לאיחסון תעודות ושטרות כסף. החלק הפנימי מחולק ל- 5 תיאם ביניהם אחד נסגר ע''י לשונית.