מוצגים

תקליט - ישראל יצחקי

הזמר ישראל יצחקי. צד א' ''שיר הבוקרים'' וצד ב' ''משמר הגבול''.
עיגול בקליט, שחור, מחורץ ,שבמרכזו חור. מהירותו 78 מתוצרת ''הד ארצי'' מס' 962. על התקליט מודבקת תוית כחולה ועליה מדבקות מס קניה 54000 ו - 54009. התקליט נתון במעטפת נייר עבה שבמרכזה חור ועליה מודפס באדום ''הד ארצי'' ופרטים נוספים צד אחד בעיברית וצד שני באנגלית.