מוצגים

צילום חברים בועד פועלי אתא

הועבר מגרשון פלד ע''י אילה יעקב באוקטובר 1996.
חברים מועד העובדים באתא. מזוהים: אנגלר ירמיה, עליזה, גרוב פנחס ומנדל.